Medicamente COMPENSATE 90% pensii si indemnizatie sociala maxim 900 de lei/luna.

Au fost aprobate reglementarile legale pentru eliberarea retetelor compensate 90%, vezi care sunt conditiile si ce acte sunt necesare.

Astfel incepând cu 1 iulie 2017 pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala de pâna la 900 de lei/luna vor beneficia de compensarea medicamentelor (din sublista B, prevazuta de HG nr. 720/2008) în proportie de 90%, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, potrivit unei Hotarâri adoptate de Guvern.

Pentru aplicarea Hotarârii de Guvern, a fost necesara elaborarea de norme de aplicare, printr-un Ordin comun al Ministerului Sanatatii si CNAS, precum si modificarea altor doua acte normative, referitoare la prescriptia electronica si la normele de aplicare a Contractului-cadru, acestea fiind publicate în Monitorul Oficial din 3 iulie 2017.

Pâna la intrarea în vigoare a noului Ordin, pentru a beneficia de aceasta compensare de 90 la suta, pensionarii cu venituri numai din pensii trebuiau sa prezinte medicului de familie talonul de pensie din care rezulta cuantumul pensiei, precum si o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca NU realizau alte venituri.
conditii acte reteta compensata 90 la suta

Potrivit Normelor tehnice, pe formularul de prescriptie medicala (reteta) medicul de familie este obligat ca pentru pensionarii care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pâna la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, sa bifeze la categoria ”0-900 lei”, iar pentru a beneficia de compensare pensionarii vor trebui sa prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie si actul de identitate.

Finantarea programului de compensare cu 90% a medicamentelor din sublista B prevazuta de HG nr. 720/2008 se asigura în proportie de 50% din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate si în proportie de 40% din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.

Medicul de familie va trebui sa consemneze în fisa medicala a pensionarului /în registrul de consultatii numarul talonului de pensie si cuantumul pensiei si indemnizatiei sociale pentru pensionari.

Medicamentele cuprinse în prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevazute în formularul de prescriptie medicala electronica, NU vor fi eliberate de catre farmacii si nu vor fi decontate de catre casele de asigurari de sanatate.

Pentru medicamentele eliberate în cadrul Programului, farmaciile vor alcatui un borderou centralizator distinct, ce va cuprinde evidentiat distinct procentul de 50% din pretul de referinta ce va fi suportat din FNUASS si 40% din pretul de referinta suportat din transfer de la bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul FNUASS.

Pe baza acestui borderou vor întocmi o factura distincta în care vor fi evidentiate distinct sumele prevazute în borderoul centralizator.

Decontarea contravalorii medicamentelor compesate 90% se va face pâna la 60 de zile calendaristice de la data verificarii prescriptiilor medicale eliberate asiguratilor si acordarea vizei ”bun de plata” facturilor care le însotesc de catre casele de asigurari de sanatate, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.