Medicii de familie Obligatii si Consultatii noi 2018.

OBLIGATIILE MEDICULUI DE FAMILIE 2018. Serviciile în asistenţa medicală primară sunt asigurate de către medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenţă de specialitate pentru urgenţe sau consultaţii periodice.

Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul public de sanatate pot sa beneficieze de o gama mult mai larga de servicii, în cadrul pachetului de baza.

Medicii de familie pot sa acorde si consultatii la domiciliu (42 pe luna, cu cel mult trei consultatii pe zi), însa doar persoanelor de pe lista proprie, în cazul asiguratilor nedeplasabili, cu boli cronice/un episod acut ce nu permite deplasarea, copiilor de maximum un an, minorilor cu boli infectocontagioase si lauzelor.
contributii medicii de familie obligatii atributii 2018

Spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii).

Noi atributii si obligatii ale medicilor de familie in anul 2018

1) Măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

2) Completare şi eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap;

3) Completare şi eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

4) Totodată, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate).

5) Diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc şi a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda:
  • îngrijiri paliative la domiciliu, 
  • analize şi investigaţii medicale, 
  • medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).

Persoanele asigurate pot sa ceara, de asemenea, servicii medicale aditionale la cabinetele medicilor de familie (EKG si ecografie generala, acolo unde este posibil), activitati de suport (eliberarea de documente pentru concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, acte medicale pentru copii si certificate de deces