BANI pentru Ochelari Pensionari Bucuresti. Acte pentru Dosar, conditii ajutor ochelari de vedere.

Primaria Bucuresti demareaza, începând de luni 17 septembrie, programul prin care va deconta 250 de lei pentru achizitia unei perechi de ochelari de vedere fiecarui pensionar cu venituri reduse.

Pensionarii beneficiarii ai ajutorului in bani pentru cumpararea de ochelari de vedere trebuie sa îndeplineasca si niste conditii: 

a) sa aiba domiciliul sau resedinta în Municipiul Bucuresti de minimum 5 ani;

b) sa fie pensionati în conditiile legii si sa aiba nivelul pensiei cumulate mai mic decât salariul minim net pe economie (1.162 lei);
dosar bani voucher ochelari pensionari bucuresti

c) sa aiba cel putin 50 de ani împliniti;

d) ochelarii sa fie achizitionati de la orice operator economic, începând cu data de 02.08.2018, data intrarii în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 382/2018;

e) ochelarii sa fie achizitionati în baza unei recomandari de la medicul specialist.

Dosarul pentru ajutorul in bani pentru achizitia de ochelari de vedere pentru pensionari trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere tip disponibilă pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul instituţiei;

b) copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.I sau B.I.), valabil la data depunerii cererii;

c) copie conformă cu originalul a recomandării medicului specialist din care să reiasă necesitatea ochelarilor pentru beneficiar;

d) copie conformă cu originalul a facturii fiscale pe numele beneficiarului şi a dovezii de plată (bon fiscal ştampilat sau chitanţă) în baza cărora s-au achiziţionat ochelarii de vedere,de la orice operator economic;

e) copie conformă cu originalul a talonului de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

f) extras de cont emis de bancă din care să reiasă titularul contului şi IBAN-ul, pe numele solicitantului; în cazul în care titularul contului nu este solicitantul, se va prezenta o împuternicire notarială pentru virarea sprijinului financiar în contul unui terţ.

Banii respectivi vor fi achitati o singura data/beneficiarului în termen de 45 de zile de la depunerea dosarului, la punctul de lucru situat pe Bd. 1 Mai nr. 28 (cartier Drumul Taberei), sector 6, Bucuresti (program: luni – joi, între orele 9:00 – 15:00).

MAI POTI CITI