Legea nr. 73/2019: Cabinetele de Medicină de familie pot deschide cel mult 2 puncte secundare de lucru.

Noutati Medici de Familie: Înainte de aparitia Legii nr.73/2019 normele privind punctele de lucru ale cabinetelor de medicina familiei erau aprobate prin ordin de ministru.

Acum prin Legea nr. 73/2019, publicată în Monitorul Oficial la 2 mai 2019, a fost modificat articolul 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In acest mod, s-au schimbat regulile privind punctele secundare de lucru deschise de cabinetele de medicină de familie.

Conform prevederilor Legi nr. 73/2019, cabinetele de medicină de familie „pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru în altă unitate administrativ-teritorială, unde nu funcționează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie”. 

Noutati Medici de Familie Legea nr. 73 din 2019

Totodată, noul text de lege condiționează deschiderea punctelor secundare de lucru de asigurarea, de către solicitant, a unui program fracționat de minimum zece ore pe săptămână (care pot fi cuprinse în norma de bază sau o pot depăși).

Noua prevedere din Legea nr. 73/2019 introduce și o altă precizare. 

Astfel, dacă sunt mai multe solicitări de a deschide puncte secundare de lucru, prioritate are medicul cu cel mai mic număr de pacienți pe listă.

Care este parerea dumneavoastra despre noile prevederi legate de medicina de familia din Legea nr. 73 din 2019. 

Sunt acestea in masura sa asigure un cadru mai bun de functionare a cabinetelor de medicina de familie sau nu?


MAI POTI CITI